Könyvtárközi kölcsönzés

NAGYkönyvtár
  Gyorskeresés
  Keresés
  Gyakorlott keresés
  Böngészés
  Tezaurusz
  Kölcsönzés


Agrártudományi Szakkönyvtár


Könyvtárközi kölcsönzés
  Folyóirat, cikk
  Könyv
  Lekérdezés
    Olvasói kérések

English
 


Könyvtárközi kölcsönzés a DEENK állományából könyvtárak számáraA DEENK állományából könyvtárközi kölcsönzésre jogosult bármely könyvtár, mely vállalja a könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartását.
 • Magánszemélyek számára nem kölcsönzünk könyvtárközi kölcsönzéssel, kérőlapot csak könyvtártól fogadunk el.
 • Kéréseket küldhetnek hagyományos könyvtárközi kölcsönzési kérőlapon, e-mailen az ill@lib.unideb.hu címre, ODR-en keresztül (az ODR-ben megtalálható és a meg nem található dokumentumokra egyaránt (Üres kérőlapon)), valamint faxon. Ha a könyvtár a küldés gyorsítása érdekében telefonon kér könyvtárközi kölcsönzést, arra kérjük, hogy kérőlapot mindenképpen juttasson el hozzánk, mert kérőlap nélkül kérést nem teljesítünk.
 • Az ODR dokumentum-szolgáltatási rendszerébe a http://odr.lib.klte.hu címen lehet bejelentkezni. A regisztrációról ugyanott találhatnak bővebb tájékoztatást. Már bejelentkezett könyvtáraktól csak ODR-en keresztül fogadunk el kérést. Amennyiben a rendszer nem működik, e-mailen is kérhetnek.
 • A DEENK tagkönyvtáraihoz ODR-en keresztül küldött kérések aktuális státusza ellenőrizhető az ODR honlap Kérések státusza menüpontjában.
 • Egy hagyományos kérőlapon csak egy művet lehet kérni, a mű valamennyi ismert adatát pontosan megjelölve. A kérőlapot géppel, esetleg olvasható kézírással kell kitölteni. Arra kérjük a könyvárakat, hogy ha valamilyen tanulmányra vagy valamilyen részműre van szükségük, jelöljék meg a kiadvány címét, melyben az megtalálható, mert a hiányos kéréseket nem tudjuk teljesíteni. Jelöljék be azt is, hogy kölcsön vagy másolatban kérik-e a művet.
 • Egy e-mail üzenetben legfeljebb három, azonos típusú kérés (azaz vagy csak kölcsönzési vagy csak xeroxkérés) szerepeljen. Minden üzenetben fel kell tüntetni a kérő könyvtár pontos nevét és címét.
 • ODR-en keresztül történő kérés esetén a rendszer útmutatása szerint kell eljárni. Érdemes ellenőrizni a kért kiadvány státuszát (a bordo ill. sötétkék könyvikonra kattintva), mert a még feldolgozás alatt álló vagy még csak megrendelt kiadványokat nem tudjuk szolgáltatni. A kölcsönzésben lévő művekre előjegyzés kérhető. Ha a könyvtárnak sürgősen szüksége van a kért műre, azt a kérésen fel kell tüntetnie, így a kérést megkülönböztetetten kezeljük.
 • Egy kérés átfutási ideje kb. egy hét.
 • Amennyiben a hagyományos kérőlapon küldött kérést nem tudjuk teljesíteni és azt továbbítjuk más könyvtárnak, erről visszajelzést adunk a kérőnek.
 • A könyveket három hétre kölcsönözzük a könyvtáraknak, a határidő azonban rövidebb is lehet ha a művet sokan keresik. A határidő meghosszabbítása kérhető egy alkalommal a határidő lejárta előtt legkésőbb egy héttel (telefonon, levélben vagy e-mailen). A hosszabbítás lehetősége nem minden könyvre érvényes, bizonyos állományrészekhez tartozó könyveket nem lehet hosszabbítani.
 • A könyvek kölcsönzése ingyenes, a kérő könyvtár felelőssége a kiadvány épségben és időben történő visszaküldése.
 • Folyóiratokat nem kölcsönzünk, így folyóiratcikkekről csak fénymásolat kérhető.
 • A fénymásolatokról a DEENK Gazdasági Hivatala későbbi időpontban küld számlát, így arra kérjük a könyvtárakat, hogy pénzt semmiképpen ne küldjenek nekünk.
 • Könyvtárközi kölcsönzéssel NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ a speciális gyűjtemények állománya (Ritka Könyvek Gyűjteménye, Országh László-, Kardos László-, Kner-gyűjtemény), a kézikönyvtárak állománya, a muzeális értékű kiadványok, egyes tanszékek állománya, valamint az időszaki kiadványok. A nem kölcsönözhető kiadványokról (néhány kivétellel, pl. muzeális anyagok esetében) fénymásolat készítése kérhető.
 • A kérő könyvtárnak megküldött könyv csak helyben, olvasóteremben használható, nem adható ki az olvasónak. A könyvért való felelősség a kérő könyvtárat terheli.

Postai visszaküldés:
A Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár szerződést kötött a Magyar Postával, melynek értelmében a könyvtárunktól kapott könyveket díjmentesen lehet visszaküldeni. A küldeményekre a csomagokban mellékelt válaszküldemény cédulát kell felragasztani. Az ajánlott küldeményt a "K" jelű, az értékmegjelöléssel feladott küldeményt a "B" jelű cédulával kell feladni.
A szerződés csak a 2 kg alatti küldeményekre érvényes, portós küldeményeket nem tudunk fogadni! Mivel a portósan feladott küldemények postaköltségét nem térítik vissza, és azt a DEENK nem tudja vállalni, a DEENK tagkönyvtáraiból nem tudunk elküldeni könyvtárközi kölcsönzéssel 2 kg fölötti könyvet (egy kötet, ami önmagában 2 kg fölötti), csak akkor, ha a kérő könyvtár vállalja, hogy állja a könyv visszaküldésének költségét.
Kérjük, hogy a könyvek visszaküldésekor mindig 2 kg alatti csomagokat állítsanak össze!

Kérdésükkel, problémájukkal keressék a
DEENK NÁGYK Könyvtárközi kölcsönzést: Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára Könyvtárközi kölcsönzés Debrecen
Pf. 39 4010 Egyetem tér 1. 4032 T: 52/512-900/2079 ill@lib.unideb.hu
Fax:52/410-443