Könyvtárközi kölcsönzés

NAGYkönyvtár
  Gyorskeresés
  Keresés
  Gyakorlott keresés
  Böngészés
  Tezaurusz
  Kölcsönzés


Agrártudományi Szakkönyvtár


Könyvtárközi kölcsönzés
  Folyóirat, cikk
  Könyv
  Lekérdezés
    Olvasói kérések

English
 


Útmutató a könyvtárközi kölcsönzéshez
A DEENK olvasói számára nyújtott szolgáltatásokA könyvtárközi kölcsönzés célja a könyvtárban - jelen esetben a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban - nem megtalálható dokumentumok hozzáférhetővé tétele. A szolgáltatást igénybe veheti a DEENK bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja az alábbi útmutatóban leírt könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását.
Olvasóinktól könyvtárközi kölcsönzési kérést nem fogadunk el a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár bármely tagkönyvtárában megtalálható dokumentumra!


Könyvtárközi kölcsönzési igénylését folyóiratcikkre vagy könyvre online kérőlapon adhatja fel.
 • Miután meggyőződött arról, hogy a keresett mű biztosan nincs meg a DEENK-ben (az online és a hagyományos katalógusok ellenőrzése), a kérő online könyvtárközi kölcsönzési kérőlapot tölt ki. Amennyiben erre nincs lehetősége, illetve kérését személyesen akarja leadni, hagyományos kérőlapot kell kitöltenie, melyet a DEENK Könyvtárközi kölcsönzési részlegein talál meg.
 • A kérőlapon a kért mű valamennyi rendelkezésre álló adatát fel kell tüntetni, hiszen így könnyebbé válik a kérés beazonosítása. Ha csak kevés adat ismert, a rendelkezésre álló segédanyagok segítségével (online katalógusok, nyomtatott jegyzékek) a kérés legtöbbször pontosítható.
 • A kérőlapon lehetőség szerint a kérő debreceni lakcímét kell feltüntetni, még jobb, ha a mobiltelefonon, ill. e-mailen is elérhető, mert ekkor a kérés teljesüléséről rögtön értesülhet. A kérőlapon fel kell tüntetni azt is, hogy kéri-e az olvasó a külföldről történő teljesítést is, és hogy a művet eredetiben kölcsönkéri vagy xeroxmásolatot rendel, melyet annak kifizetése után megtarthat.
 • Az interneten feladott kérések aktuális státusza ellenőrizhető a Lekérdezés Olvasói kérések menüpontban.

A belföldi kérések teljesítésének időtartama kb. 1-2 hét, külföldről teljesített kérések esetén kb. 1-3 hónap. Ezt az időtényezőt érdemes figyelembe venni, különösen pl. szakdolgozatok készítése esetén.
Ha a kérő megrendelt belföldről egy másolatot, illetve bármilyen külföldi rendelés esetén nem lehet a kérést visszamondani. A megrendelt fénymásolat árának kifizetése után elvihető.

Ha a kért dokumentum belföldön megtalálható, a lelőhely megállapítása után a kérést a pontos lelőhelyhez továbbítjuk.
 • Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjai ingyen küldik a könyveket, de esetlegesen előfordulhat, hogy a rendszeren kívüli könyvtárak a postaköltséget a kérő olvasóra terhelik.
 • A fénymásolat költségét (mely A/4-es oldalanként általában 10-30 Ft a teljesítő könyvtártól függően, plusz esetleges postaköltség) mindig a kérő olvasó állja.
 • A kérés leadásakor a kérő nyilatkozatot tesz, mely szerint a kölcsönzés során felmerülő költségeket ő, vagy a tanszéke OTKA, PhD stb. keretből vállalja. Ez utóbbi esetben a hallgatóktól tanszéki igazolást kérünk.
 • Főleg régi, ritka kiadványoknál fordul elő, hogy azokat a könyvtár nem kölcsönzi, ilyenkor általában felajánlják fénymásolat készítését. Folyóiratot a könyvtárak nem kölcsönöznek, így cikkekről csak fénymásolat kérhető. Amennyiben a kért anyag mikrofilmen található és azt a könyvtár megküldi, a tekercs a DEENK Kutatóban található mikrofilmolvasón tanulmányozható. Mikrofilmről papírképet a DEENK-ben nem tudunk készíteni.
 • A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.

Ha a kért anyag Magyarországon nem található meg, a keresett művet külföldről szerezzük be.
 • Egy művet csak akkor kérünk külföldről, ha az belföldön nem hozzáférhető. Olyan műveket, melyek a kérés leadása előtt egy éven belül jelentek meg, nem tudunk kérni külföldről.
 • Egy darab külföldről érkezett könyv kölcsönzési díja 2005. március 1.-től 4500 Ft.
 • A külföldi fénymásolatokat a Subito dokumentum-szolgáltatón keresztül rendeljük meg. A külföldről megrendelt cikkek ára: 1-20 oldalig 5 EUR, minden további oldal plusz 10 cent.
 • A külföldi könyvtárközi könyvkölcsönzést az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül bonyolítjuk. Mivel az OSZK-nak kialakult kapcsolatai vannak és bizonyos szabályok is léteznek, hogy milyen témájú ill. kiadási helyű műveket honnan lehet kérni, a kérőnek felesleges külföldi lelőhelyet megadnia.

Mikor a kért dokumentum megérkezik, a kérőt azonnal értesítjük (e-mailen, telefonon vagy postai úton).
 • A megérkezett könyv az esetleges számla kiegyenlítése után CSAK HELYBEN, a Kutatóteremben használható.
 • Fénymásolat készítése a DEENK Reprográfiai Osztályától megrendelhető az e célra rendszeresített űrlapon.
 • A kölcsönzés határidejét a küldő könyvtár határozza meg. Ez általában 2-3 hét, de előfordul, hogy a könyv csak néhány napig áll rendelkezésre.
 • A külföldről érkezett könyvek kivételével a könyvekre hosszabbítás kérhető, a határidő lejárta előtt legkésőbb egy héttel. Ilyenkor a küldő könyvtártól függ, meghosszabbítja-e a határidőt és ha igen, mennyivel.